പ്രാട്ടി

മൈനാത്തുവെളിയിൽ
ആദ്യം വിഴുപ്പുകൾ വന്നു
പിന്നെ വെള്ളം വന്നു
വയറ്റുകണ്ണിവെള്ളം പ്രാട്ടിയെ നൊന്തുപെറ്റു
പെറ്റവെള്ളം പോറ്റി വളർത്തി
ഒന്നിച്ചുറങ്ങി
എന്നും മാരിയമ്മൻ കോവിൽ കഴുകിയുറങ്ങി
ആണ്ടുതോറും മൊളങ്കൊട്ടിലിനു കൂട്ടുപോയി

വെള്ളം പ്രാട്ടിയുടെ മൂക്കുത്തി നോക്കിക്കിടന്നു മിന്നി
മിന്നുന്ന വെള്ളത്തിൽ
പ്രാട്ടി അഴുക്കിളക്കി
നൂട്ടാണ്ടുകളുടെ കൈയ്യായത്തിൽ
ഇളകിയ അഴുക്കിനു മീതേ
അയകളിൽ
പലനിറപ്പതാകകൾ പാറി

ദേശത്തിൻ്റെ വിയർപ്പും
കറയും മണവും കൊണ്ട് മടങ്ങി വരാൻ
പ്രാട്ടി അവയെ തേച്ചു മടക്കി യാത്രയാക്കി

  • രചന: അനിതാ തമ്പി
    ദേശപ്പലമ: അഞ്ച് മൊഴിപ്പടങ്ങൾ
    കടപ്പാട് : ഉരു

ചിത്രങ്ങൾ:  അർപ്പൻ ഘോഷ്

കൊൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പിൽ നിന്നും, ശാന്തിനികേതൻ കലാ ബബനിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി. കലാധ്യാപന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ബിനാലെയുമായി ചേർന്ന് ആർട്ട് മീഡീയേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മട്ടാഞ്ചേരിയുടേയും കൊച്ചിയുടേയും നിത്യ ജീവിതം പകർത്തുകയാണ് ഘോഷ് തൻ്റെ ഫ്രൈമുകളിലൂടെ. 2014ൽ ബിനാലെ കാണാനായി ആദ്യമായി കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഘോഷ് നഗരവുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു

PSX_20181120_183504
PSX_20181120_190526
PSX_20181110_010233
PSX_20181108_214625
PSX_20181108_224042
PSX_20181109_195246
PSX_20181116_173954
PSX_20181108_195813
PSX_20181108_185325
PSX_20181107_082115
PSX_20181106_204335
PSX_20181105_215134
PSX_20181105_201321
PSX_20181105_202036
PSX_20181105_214218
PSX_20181107_192149
PSX_20181125_105636
PSX_20181116_235454
PSX_20181110_005208
PSX_20181107_082737
PSX_20181115_224842
PSX_20181110_004918
PSX_20181110_005953
PSX_20181107_190832

Comments are closed.